“TRAO TÌNH THỊNH VƯỢNG” CÙNG BÁNH TRUNG THU BRODARD 2018

banh-trung-thu-cong-quynh

close